Inkusia

2 teksty – auto­rem jest In­ku­sia.

Piękno Człowieka nie
mie­szka na je­go twarzy,
lecz w je­go sercu.
Dużo osób prze­wija się
przez Two­je życie,
ale tyl­ko niewielu z nich
zos­ta­wi trwały...
ślad w Twoim życiu... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 marca 2013, 09:49

"I to jest chy­ba to, co tak bar­dzo uza­leżnia mnie od niego. To uczu­cie, że nie można przeżyć bez niego cze­goś "równie dob­re­go" al­bo cze­goś "lep­sze­go". Po pros­tu nie można."
-J.L.Wiśniew­ski, 'Zes­poły napięć' 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 stycznia 2013, 17:03

Inkusia

Zeszyty
  • *** – "Dla­tego tak ważne jest, aby poz­wo­lić pew­nym rzeczom odejść. Uwol­nić się od nich. Od­ciąć. Zam­knąć cykl. Nie z po­wodu du­my, słabości czy pychy, ale po pros­tu dla­tego, że na coś już nie mam miej­sca w twoim życiu. Zam­knij drzwi, zmień płytę, pos­przątaj dom, strzep­nij kurz. Przes­tań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jes­teś."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inkusia

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność